Skip links

Privacyverklaring

Lees op deze pagina onze privacyverklaring terug

Wij hechten met Huurscreen veel waarde aan privacy, des te meer vanwege de werking van ons platform. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan is beschreven in onderstaande privacybeleid. Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op via info@huurscreen.nl

Met behulp van Huurscreen verzamelt u persoonsgegevens en geeft u deze automatisch door aan de partij (Makelaar of Verhuurder die gerelateerd zijn aan de woning waarop u reageert). De verzamelde gegevens worden alleen door ons doorgegeven aan deze partijen wanneer u interesse toont voor een woning waaraan zij gekoppeld zijn. De partij die de persoonsgegevens ontvangt, mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Welke gegevens worden verzameld?

Om te reageren op een woning dient u verschillende gegevens te delen. Deze gegevens worden opgevraagd als onderdeel van de onderzoeksplicht van een makelaar om bijvoorbeeld uw identiteit te valideren, maar ook om een selectie te maken tussen de verschillende kandidaten. Hieronder wordt beschreven welke gegevens opgevraagd worden:

Validatie identiteit:

Bij het inloggen op MijnOverheid worden persoonlijke gegevens verzameld, zoals uw naam, geboortedatum en het aantal kinderen dat u heeft. Wanneer men geen toegang heeft tot DigiD, worden deze gegevens opgevraagd door middel van een kopie van het ID-document in combinatie met een foto van de persoon om de echtheid te kunnen verifiëren. Voor deze validatie wordt enkel de naam en geboortedatum opgeslagen, overige gevoelige gegevens zoals documentgegevens of BSN-nummers worden genegeerd

Adresgegevens:

Bij het inloggen op MijnOverheid worden gegevens verzameld over zowel uw huidige adres als de adressen die geregistreerd staan bij het kadaster. Deze gegevens worden verzameld voor de dossiervorming van de partij.

Contactgegevens:

Bij het aanmaken van een account worden contactgegevens gebruikt, die ook ingezet worden bij de beveiliging van het account. Hieronder vallen onder meer het e-mailadres en telefoonnummer van de hoofdbewoner(s).

Gegevens over het inkomen:

In Huurscreen zijn de inkomensgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op de maandelijkse inkomens die worden opgehaald van Mijn UWV. Jaarlijkse inkomensgegevens worden ook verkregen door in te loggen op MijnBelastingdienst.

Naast uw eigen persoonsgegevens, staan in MijnOverheid ook de persoonsgegevens van uw kinderen, ouders en (ex)partners vermeld. Voor meer informatie over deze weergave en verwerking verwijst Huurscreen naar de privacyverklaring en de veelgestelde vragen van MijnOverheid. Huurscreen heeft geen controle over de verwerking van de persoonsgegevens door MijnOverheid. Huurscreen erkent dat het hier gaat om persoonsgegevens van derden en zal deze gegevens waar mogelijk negeren.

Inkomensgegevens op basis van PSD2:

Met uw toestemming en indien van toepassing verzamelt Huursrceen banktransactie-informatie door middel van een PSD2-vergunde koppeling met uw bank, met als doel om een geverifieerd maandinkomen door te geven aan de partij. Het is mogelijk dat uw banktransacties gevoelige informatie bevatten over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond. Huurscreen negeert dergelijke informatie en verkrijgt alleen inzicht in de naam en IBAN van derden die zichtbaar zijn in het transactieoverzicht door uw banktransacties te verzamelen. Enkel het geverifieerde maandinkomen wordt gedeeld na controle en nadrukkelijke toestemming van u.

Geautomatiseerde controles

Op basis van een combinatie van persoonsgegevens worden er middels derden partijen geautomatiseerde controles uitgevoerd die de partij een beter beeld moeten geven over de geanonimiseerde kandidaatsprofielen:

KYC:

De KYC-check controleert natuurlijke personen op lopende sancties, adverse media, PEP-screening en overige feiten die onderzocht moeten worden door de partij ten behoeven van de selectie van een huurder. Deze screening wordt geautomatiseerd uitgevoerd aan de hand van de identiteitsgegevens van alle personen binnen een huishouden die zich hebben opgegeven als Hoofdhuurder binnen het platform Huurscreen. De screening wordt uitgevoerd door Stichting BKR.

Credit Check:

Om een beter beeld te krijgen van de kredietwaardigheid van een kandidaat-huurder worden geautomatiseerde credit checks uitgevoerd voor alle personen binnen een huishouden die zich hebben opgegeven als Hoofdhuurder binnen het platform Huurscreen. De screening wordt uitgevoerd door EDR Credit Services B.V., https://www.edrcreditservices.nl/

Op het verwerken van deze persoonsgegevens is het Privacy Statement/de Privacyverklaring van toepassing van de derden die uw (persoons)gegevens via Huurscreen ontvangt of bij Huurscreen ophaalt. U kunt het Privacy Statement/de Privacyverklaring op de website van de derden zelf raadplegen. 

Gegevens delen bij hulp of contact

Heeft u een vraag over ons platform via het contactformulier op onze website of de chatapplicatie, dan worden de volgende persoonsgegevens bewaard:

Contactformulier:

Bij het gebruik van het contactformulier worden uw naam, e-mailadressen, telefoonnummer verzamelt, zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden.

Chat-applicatie:

Bij het gebruik van het contactformulier worden uw naam, e-mailadressen, telefoonnummer en IP-adres verzamelt, zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden.

Beveiliging:

Huurscreen heeft diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens die we beheren te beschermen tegen onbedoelde of kwaadwillende manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig bijgewerkt met behulp van nieuwe technologieën.

Bewaartermijn

Bij het aanmaken van uw account worden van alle hoofdhuurders binnen uw huishouden verschillende persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens blijven beveiligd opgeslagen tot het moment dat u deze nadrukkelijk zelf verwijdert door bijvoorbeeld uw account te verwijderen. 

Vind u geen woning binnen 90 dagen, dan verwijderen wij automatisch de gegevens van uw huishouden waarna u deze opnieuw dient te valideren.

Door op woningen te reageren bij de partij, deelt u geanonimiseerde persoonsgegevens over uw huishouden, bijvoorbeeld of het huishoudinkomen volstaat conform de inkomenseis. De geanonimiseerde gegevens die gebruikt worden om een geschikte kandidaat te vinden, blijven maximaal 2 jaar bewaard ten behoeve van de partij. De geanonimiseerde gegevens blijven ook bewaard voor de partij wanneer u zelf uw account heeft verwijderd. 

Wanneer u eenmaal een overeenkomst hebt bereikt met de partij worden alle verzamelde persoonsgegevens gedeeld via Huurscreen en gelden er andere bewaartermijnen. Deze zijn afhankelijk van de wettelijke grondslag voor de partij, zo gelden er voor verhuurders en makelaars verschillende regels met betrekking tot het langdurig bewaren van gegevens over u als huurder. Raadpleeg de partij wanneer u hier meer informatie over wenst te ontvangen.

Uw rechten als gebruiker

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent verschillende rechten aan jou als individu. Bij gebruik van Huurscreen, leggen we graag uit hoe deze rechten zijn ingericht. Wanneer je een beroep wilt doen op deze rechten, verifiëren we eerst jouw identiteit om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon contact hebben. Dit verificatieproces omvat bijvoorbeeld het stellen van een aantal identificerende vragen.

Recht op inzage:

Als gebruiker van Huurscreen kunt u na een meervoudige verificatie alle gegevens inzien die (semi-) automatisch zijn opgehaald bij de verschillende bronnen.

Recht op rectificatie of wijziging:

De persoonsgegevens afkomstig zijn uit bronsystemen van de overheid zijn niet aan te passen in het Huurscreen platform. De resultaten uit de geautomatiseerde controles zijn eventueel in te zien en te wijzigen bij de betreffende derden.

Recht of verwijderen gegevens:

Als gebruiker bent u te allen tijde gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwijderen met inachtneming van bovengenoemde uitzonderingen, door middel van het verwijderen van uw persoonlijke account.

Recht op bezwaar:

U kunt bij de partij uw bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kenbaar maken.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming:

In Huurscreen worden nooit automatische besluiten genomen. Partij wordt wel geadviseerd in bijvoorbeeld de selectie van kandidaten op basis van een vergelijking van enkel objectieve persoonsgegevens. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u Huurscreen een mail sturen via: info@huurscreen.nl

Contact

Huurscreen, handelsnaam voor Eerlijk Bieden b.v., gevestigd aan Spaarne 17, 2011 CD te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Home
Account
Cart
Search